Spisywanie protokołów

dyskusja nad dokumentem

Spisywanie protokołów należy do szerokiego zakresu zadań znajdujących się w kompetencji notariusza. Protokoły spisywane są w formach aktu notarialnego. Oznacza to, że stanowią pisma urzędowe i są przydatne w rozmaitych sprawach.

Jakie protokoły sporządza notariusz? Są to m.in.:

  • protokoły ze zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • protokoły z walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych,
  • protokoły z walnych zgromadzeń stowarzyszeń,
  • protokoły z walnych zgromadzeń spółek.

W tego typu protokołach znajdziemy m.in. uchwały, które zostały przyjęte podczas zebrań lub które mają zostać podjęte.

 

Drugim rodzajem protokołów są pisma urzędowe, prezentujące określony stan faktyczny pewnych czynności i zdarzeń, które skutkują prawnie. Do takich protokołów należą:

  • protokoły dziedziczenia,
  • protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń,
  • protokoły dotyczące niestawiennictwa.

 

W jakich jeszcze sytuacjach potrzebny jest protokół notarialny?

Wśród pozostałych sytuacji, kiedy potrzebne jest sporządzenie protokołu notarialnego, znajduje się protokół otwarcia strony internetowej, czy inaczej – uwiarygodnienie zapisu strony internetowej. Na czym ono polega? Notariusz ogląda na komputerze daną stronę www, a następnie poświadcza, że pod wskazanym adresem internetowym, na danej stronie opatrzonej konkretną datą, widnieje strona zawierająca konkretne treści. Wydruk takiej strony internetowej zostaje dołączony do protokołu notarialnego.

Inne sytuacje, w których wymagany jest protokół, to np.:

  • przyjmowanie dokumentów na przechowanie,
  • przyjmowanie papierów wartościowych na przechowanie,
  • przyjmowanie pieniędzy na przechowanie.