Sporządzanie poświadczeń, umów i aktów notarialnych 

stawiana pieczęć

W naszej kancelarii notarialnej w Czeladzi wykonujemy:

 • Sporządzanie aktów notarialnych, w szczególności:
  - umowy zbycia nieruchomości – darowizna, sprzedaż, zamiana
  - umowa spółki z o.o., status spółki akcyjnej
  - pełnomocnictwo
  - umowy majątkowe małżeńskie – tzw. intercyza
  - czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku
 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • Sporządzanie poświadczeń
  - własnoręczności podpisu
  - zgodności odpisu
  - wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  - daty okazania dokumentu
  - pozostawania osoby przy życiu w określonym miejscu