O kancelarii notarialnej Rafała Szmala

Kancelaria notarialna prowadzona jest od 2009 r. przez notariusza Rafała Szmala.

Znajduje się w miejscowości Czeladź przy ulicy 1 Maja 18.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i rozległą wiedzę notarialną. W swojej pracy kierujemy się etyką zawodową notariusza.

Zakres naszej działalności obejmuje:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie umów,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie wypisów i odpisów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wyciągów dokumentów.

Sporządzamy akty notarialne także w przypadku przyjęcia, odrzucenia i działu spadków oraz w przypadku udzielania pełnomocnictwa.

kodeksy prawne

Czym jeszcze się zajmujemy?

Na żądanie stron wykonujemy projekty aktów, oświadczeń i dokumentów innego rodzaju. Zajmujemy się również sporządzaniem poświadczeń. Dotyczą one zgodności opisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem oraz własnoręczności dokumentu.

Za poświadczone usługi notarialne pobieramy wynagrodzenie, którego stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wszelkie czynności notarialne wynikają z przepisów Prawa o notariacie oraz etyki zawodowej notariusza.